Zelfdenkende pillen

In 2006 verscheen:

 Zelfdenkende pillen en andere technologie die ons leven zal veranderen.

Koop dit boek bij bol.com.

Mede-auteurs

Ik schreef dit boek samen met twee hoogleraren van de Technische Universiteit Eindhoven:

Rutger van Santen, ex-rector magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE), sinds 1988 als hoogleraar verbonden aan de faculteit Scheikundige Technologie van de TUE. In 1997 ontving hij voor zijn wetenschappelijke verdiensten de prestigieuze Spinoza-prijs. 

Djan Khoe, hoogleraar elektro-optische communicatie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met Philips Research vestigde zijn onderzoeksgroep in 1995 een wereldrecord datatransport via glasvezelkabels.

Maatschappelijke vragen en technologische mogelijkheden in de komende twintig jaar. Een realistische blik in de toekomst. We laten zien welk onderzoek nodig en wenselijk is.

Hoe kunnen ouderen langer gezond leven? Hoe blijft onze productie concurrerend? Hoe moet het broeikaseffect opgelost worden? Dit boek laat zien met welke vernieuwende technologie we de maatschappelijke problemen en vragen van de komende twintig jaar te lijf kunnen gaan.

Vijfentwintig prominente wetenschappers met een brede kijk op samenleving,technologie en wetenschap geven inzicht in de ontwikkelingen op hun vakgebied. Rond de thema’s gezondheid, duurzaamheid en communicatie laten zij zien wat er in de nabije toekomst tot de mogelijkheden kan behoren: nieuwe precisie- medicijnen,orkanen neutraliseren met straalmotoren en de ideale fabriek. Dat de wetenschappers de oplossing van een vraagstuk niet altijd in dezelfde richting zoeken maakt dit boek zo levendig en inspirerend.

Deze publicatie komt tot stand in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, die dit jaar 50 jaar bestaat. De universiteit wil met deze realistische blik in de toekomst laten zien welk onderzoek nodig en wenselijk is. Onder de geïnterviewden bevinden zich ook vooraanstaande internationale experts, zoals Craig Venter, die het menselijk DNA ontcijferde en Jacques Souquet,oud-directeur van Philips Medical Systems en uitvinder van echoscopietechnieken.

Het boek is in het Engels vertaald onder de titel: The thinking pill and other technologies that that will save our lives. Deze vertaling is in beperkte oplage gedrukt voor relaties van de Technische Universiteit Eindhoven. Het vormt het uitgangspunt voor een volledig herziene versie die op 16 September 2010 verschijnt bij Oxford University Press.

Zelfdenkende pillen en andere technologie die ons leven zal veranderen.
Auteurs: Rutger van Santen, Djan Khoe en Bram Vermeer
Uitgeverij: Nieuw Amsterdam, 2006
Prijs: € 15,95
Uitvoering: paperback met flappen, 120 blz. 14 x 19 cm 
Omslagontwerp: Eloy Bruins 
ISBN: 90 468 0187 X