Natuurkunde voor iedereen

Tekst: Bram Vermeer

Uitgave: Stichting FOM, Utrecht, 1996

ISBN 90 803011 2 4

Onze samenleving zit vol met toepassingen van natuurkundige kennis. Sommige daarvan zijn gebaseerd op al lang bestaande inzichten, andere maken gebruik van pas kort geleden verkregen kennis. Bovendien komt er voortdurend nieuwe kennis bij, die bestaande toepassingen kan helpen verbeteren of tot nieuwe technologie kan leiden. Dit boekje laat aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe inzichten uit het natuurkundig onderzoek hun - soms verrassende - weg gevonden hebben in de samenleving. Andere voorbeelden geven aan waartoe onderzoek dat nu wordt uitgevoerd in de nabije toekomst kan leiden. Tenslotte wil het boekje iets overdragen van het spannende van onderzoek doen en nog onbekende dingen ontdekken.