What's on my mind

An overview of my blogs, columns and other food for thought. I publish them on different places, in different languages. Here I bring them together. Reactions? Most welcome! See: contact data.

orange_small You can also subscribe to a RSS feed of this blog, or just follow them through my twitter feed.

Sociologen moet gaan data-minen

[Dutch] Mensen laten tegenwoordig overal digitale sporen achter. Al die data vormen een goudmijn voor sociale wetenschappers. Aan Nederland gaat die revolutie van de sociale wetenschappen vooralsnog grotendeels voorbij. In de serie 'Onderschatte ideeën' van VPRO Noorderlicht, breek ik een lans voor deze nieuwe aanpak.

Ten things we won't have by 2030

Overoptimism and overpessimism sells. But let’s face reality. Here are 10 things we won’t have by 2030:

1. Asteroid bomb

Asteroids with a diameter of more than 100 m (109 yd) reach our planet once every 2000 years. Distressing as that may be, their impact remains local. Bad luck if this asteroid hits Washington DC, but humankind as a whole will be able to survive that. The likelihood of a collision that has a real global impact is still 1000 times smaller. …

Ten things that should exist by 2030

Science can create a better world. We are no playthings in the Earth’s fate. Here are my personal top 10 breakthroughs that are badly needed to ensure our future. 

1. Smart irrigation

When farmers irrigate their land, they usually water it 100 percent of the time. But isn’t it silly for farmers to ignore the rain? Often they have no alternative, as reliable rain forecasts are not available. Ethiopia, for example, has only a dozen weather stations that report online. …

Mijn laatste fax

[Dutch] Telegrammen bestaan niet meer. De telex ligt inmiddels ook op de schroothoop. En twee jaar geleden schreef ik hier al dat ik mijn fax bij het groot vuil had gezet. Het loonde niet meer om het kapotte apparaat te vervangen.

In mijn jonge jaren stuurde ik op mijn vakantie telegrammen naar huis. Trans-Atlantisch bellen was nog te duur. Ik probeerde in tien woorden zo veel mogelijk informatie te vatten. …

Om vrijheid te krijgen, moet je vrijheid opgeven

[Dutch] Soms vergeet ik mijn mobieltje mee te nemen. Dan keer ik steevast terug naar huis om het op te halen.

Als zzp’er kan ik me niet veroorloven een contact met een opdrachtgever te missen. Volgens een recente enquête van KPN neemt een groot deel van de jongeren hun mobieltje mee de badkamer in, en een onderzoek onder managers liet zien dat ze ’s ochtends al in bed beginnen met het lezen van mail op hun BlackBerry of iPhone. …

Op dievenpad

[Dutch] Informatie over waar we zijn wordt niet alleen doorgegeven via internet, maar ook mobiele telefoons, ov-chipkaarten en tickets verraden allemaal of we van huis zijn. Het zijn gouden tijden voor dieven.

‘Pieter heeft zijn huis verlaten en bevindt zich nu in het Sloterparkbad.’ ‘Herman eet nu een BigMac.’ ‘Wat is het toch heerlijk op vakantie te zijn.’ ‘Over een uur heb ik een sollicitatiegesprek.’

Bio-inspired globalization

Traffic lights do reasonably well in regulating the traffic through the narrow late 19th-century streets around my office in Amsterdam. But one single roadwork is enough to bring all traffic to a grinding halt. While queues build up at unexpected places, traffic lights continue in the same preprogrammed rhythm as they always do, as if there weren’t any interruptions. This way, they are unable to smooth out the problems caused by the unexpected stream of cars. …

Chinees lezen

Voorbeeld van een vertaling

In het origineel stond:

‘I believe we are entering a transition where the language barrier will fade away rather quickly for web users. Accessing foreign language websites and services will become effortless and automatic. The web as a whole will become transparent across languages’. 


Google Translate maakte daarvan:
‘Ik denk dat we een overgang betreden waar de taalbarrière weg zal vrij snel voor web-gebruikers vervagen. Toegang tot vreemde taal websites en diensten zullen worden moeiteloos en automatisch. Het web als geheel zal transparanter worden voor verschillende talen.’

[Dutch] ‘Ik denk dat we een overgang betreden waar de taalbarrière weg zal vrij snel voor web-gebruikers vervagen. Toegang tot vreemde taal websites en diensten zullen worden moeiteloos en automatisch. Het web als geheel zal transparanter worden voor verschillende talen.’
Dit is een oorspronkelijk Engels citaat van taalvisionair Brian McConnell. Ik heb zijn tekst vertaald met Google Translate. Er zitten fouten in de vertaling, maar het is verbluffend begrijpelijk. …