Mijn gedragscode

Werken voor kranten gaat niet samen met werken voor bedrijven. 

Waarom? Heel simpel: 

  • Mijn journalistieke verhalen voor de media moeten echt onafhankelijk zijn. Ik moet kritiek en lof kunnen uiten waar dat passend is. Ik moet zelf mijn onderwerpen kunnen uitzoeken. Als ik tegelijk wordt betaald door bedrijven, kan daarover twijfel ontstaan.
  • In mijn werk voor bedrijven moet iedereen kunnen rekenen op mijn zwijgen. Alleen als iedereen openhartig tegen mij spreekt, kan ik mijn werk goed doen. Als ik ook in de krant schrijf, kan onduidelijkheid ontstaan over de vertrouwelijkheid.

Daarom hanteer ik de volgende gedragsregels:

  • Als ik voor een bedrijf werk, dan schrijf ik niet over aanverwante thema's in de media.
  • Als ik een thema behandel in de media, werk ik niet voor een bedrijf dat in een aanverwante branche opereert.
  • Dit blijft gelden tot drie maanden na afloop van een opdracht, of zoveel langer als nodig is om de vertrouwelijkheid en mijn onafhankelijkheid te bewaren.
  • Als er conflicterende belangen zijn, meld ik dat.