Lees en gebruik mijn werk!

Alle informatie op deze site mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd. Graag zelfs, want daarvoor publiceer ik het. Maar dat mag alleen voor eigen gebruik. Uitdelen, bewerken of elders publiceren is niet toegestaan.

Wil je mijn werk toch publiceren of verspreiden? Neem even contact op over je plannen. Je hebt in ieder geval eerst mijn schriftelijke toestemming nodig.


Het auteursrecht van de informatie op deze site berust bij mij (Bram Vermeer), tenzij anders aangegeven. Voor sites waarnaar ik verwijs, geldt dat natuurlijk niet.

Het Nederlandse recht is op al mijn werk van toepassing, dus ook de Nederlandse Auteurswet 1912