Een organisatie begrijpen

Recente projecten

Voor de Technische Universiteit Eindhoven adviseerde ik bij de redes, die op plechtige academische zittingen worden uitgesproken.

Gedragscode

Geheimhouding en onafhankelijkheid zijn belangrijk voor mij. Hoe ik daarmee omga, staat in mijn gedragscode.

Mijn netwerk doet mee

Ik wordt ook vaak voor grotere projecten ingeschakeld. Ik werk samen in een hecht team van adviseurs, zodat continuiteit en snelheid gegarandeerd is. Meer... 

Ik werk veel voor bedrijven. Ik maak bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures en jaarverslagen. Ook ontwikkel ik websites. Ik werk graag voor technologische instellingen en industriële bedrijven. 

Als journalist heb ik een andere aanpak dan veel communicatiedeskundigen. Ik ben zelden tevreden met het materiaal dat mij spontaan wordt aangereikt. Het is mijn vak om door te vragen, te luisteren en snel tot de kern te komen. En om daarover beeldend te vertellen. 

Het gaat bij mijn meeste klanten om ingewikkelde en vaak gevoelige informatie. Dat is geen toeval. Als techniekjournalist ben ik getraind in het begrijpen van dwarsverbanden en subtiliteiten. En ik weet hoe ik complexe onderwerpen moet presenteren. 

Ik investeer tijd en energie om een organisatie en haar netwerk werkelijk te begrijpen. Alleen zo kan ik een consistent en passend beeld naar buiten brengen. Dat levert verschillende uitingen: van brochures tot jaarverslagen, van persberichten tot nieuwsbrieven en van nota’s tot advertenties en websites. 


Mijn teksten maken ook intern vaak veel los. Heldere formuleringen leggen ook knelpunten bloot. Dat bracht al vaak beweging in vastgelopen discussies over visies en strategisch beleid.